Ogłoszenia – Święto Chrztu Pańskiego

10 stycznia 2021

Na Mszach Świętych podajemy tylko najważniejsze ogłoszenia i nie czytamy intencji. Całość ogłoszeń na tablicach ogłoszeń i w Internecie.

Do odwołania obowiązuje nowy niedzielny porządek nabożeństw: Msze Święte o: 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 15.00. Kościół nasz, w ograniczeniach, może pomieścić 40 osób. Oznacza to ok. 1-2 osoby w ławce. Transmitujemy Msze Święte o 9.00 i 11.00

W czwartek, po wieczornej Mszy Świętej, godzinna adoracja.

Przypominamy, że kolęda w tym roku przybiera formę pieszej pielgrzymki proboszcza przez wioskę, z propozycją rewizyty parafian w kościele. Szczegóły w ogłoszeniach z poprzednich tygodni.

W dzień kolędy zapraszamy do rodzinnej modlitwy w domach. Zapraszamy też do rewizyty w kościele. Na stoliku za ławkami znajdziemy pakiety kolędowe – list kolędowy.

Ofiary kolędowe i na kościół możemy składać do przezroczystej urny na stoliku za ławkami w każdą niedzielę stycznia. Do złożenia ofiary potrzebne jest spełnienie trzech warunków – trzeba mieć, trzeba chcieć i powinno to sprawiać radość. Jeśli jakiś warunek jest niespełniony zabrania się składania jakichkolwiek ofiar.

W tym tygodniu kolęda:

Poniedziałek: Kokoszka, Łachoń, Golądkowo pod Lasem

Środa: Domosław

Piątek: Golądkowo i Łępice

Ofiary złożone w ostatnim czasie:

Na tacę: 1 stycznia 1.185,05 zł, 3 stycznia 1.730 zł, 6 stycznia 1.545 zł

Ofiary kolędowe 4.730 zł i ofiary na kościół 6.260

Intencje mszalne – 11 – 17 I 2021

Poniedziałek

7.30 – + Kazimierz Kępka

17.00 – + Piotr Plicha (gregorianka)

Poza parafią: + Paweł Winnicki

Wtorek

7.30 – + Piotr Plicha (gregorianka)

17.00 – + Kazimierz Kępka

Poza parafią: + Sławomir Podgórski

Środa

7.30 – o Boże bł, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Kazimiery Anuszewskiej

17.00 – + Piotr Plicha (gregorianka)

Poza parafią: + Barbara Byszewska

Czwartek

7.30 – + Piotr Plicha (gregorianka)

17.00 – + Marianna Bryśkiewicz (8 rocz. śm.) Zdzisław Bryśkiewicz, dziadkowie Kowalscy i Bryśkiewicz

Poza parafią: + Zenobiusz Górecki

Piątek

7.30 – + Danuta i Józef Podlascy i Tadeusz Górski

17.00 – + Piotr Plicha (gregorianka)

Sobota

7.30 – + Piotr Plicha (gregorianka)

17.00 – o Boże bł dla Janiny i Wojciecha Warda w 55 rocz. ślubu

Niedziela

7.30 – + Alina Smosarska (1 rocz. śm.)

9.00 – + Piotr Plicha (gregorianka)

10.00 – + Dorota Powichrowska (od ucz. pog.)

11.00 – w int. dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Franciszek Mierzejewski (3 rocz. śm.)

Modlitwa 

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” J 6,51