Ogłoszenia – Rocznica Poświęcenia Kościoła

25 października 2020

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.

Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią.

W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

✠ Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Od dzisiaj wprowadzamy zmieniony porządek Mszy Świętych i nabożeństw

7.15 – wypominki (przeniesione z 9.00)

7.30 – Msza Święta

9.00 – Msza Święta (intencje z 9.15)

10.00 – Msza Święta

11.00 – Msza Święta dla dzieci

11.50 – wypominki

12.00 – Msza Święta

15.00 – Msza Święta

Na Mszach Świętych podawać będziemy tylko najważniejsze ogłoszenia i nie będziemy czytać intencji. Proszę o zapoznawanie się z całością ogłoszeń na tablicach ogłoszeń i w Internecie.

Kościół nasz w strefie czerwonej może pomieścić 85 osób. Oznacza to ok. 2-3 osoby w ławce. Jeśli widzimy, że kościół jest wypełniony sami podejmijmy decyzję o przeżyciu mszy Świętej na zewnątrz.

Będziemy transmitować Msze Święte o 9.00 i 11.00

Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa, myciu rąk.

Rekomendujemy Msze święte najmniej uczęszczane – 7.30 i 15.00.

Rezygnujemy z przeniesienia darów a ofiary na tacę zbierać będziemy do plastikowej urny na stoliku za ławkami.

Jeśli ktoś pragnie przyjąć Komunię na rękę, niech stara się ją przyjąć jako pierwszy.

DYSPENSY od udziału we Mszy świętej. Jeśli ktoś jest chory, jest w grupie ryzyka, boi się zakażenia siebie albo tego, że zakazi innych, to sam podejmuje decyzję o nie pójściu do kościoła i nie popełnia przy tym żadnego grzechu. Nie jest mu do tego potrzebna żadna dyspensa. Wystarczy rozum i sumienie. Wczoraj dyspensy ogólnej udzielił bp. Piotr Libera [TUTAJ]

Za tydzień 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze Święte odprawiać będziemy według nowego porządku niedzielnego 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00. Wszystkie Msze Święte w kościele. Nie będzie wspólnej procesji po cmentarzu.

W dniu 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, w Zaduszki, Msze Święte będą odprawione o 7.30, 9.15, 17.00 i 19.30. O 19.00 odmówimy różaniec. Wszystkie Msze Święte w kościele. Nie będzie wspólnej procesji po cmentarzu. Msza Święta o 19.30 będzie odprawiona w intencji zmarłych w ostatnim roku parafian.

Odwiedzając cmentarze unikamy godzin szczytu i zachowajmy bezpieczeństwo.

W poniedziałek, wtorek i środę kancelaria będzie nieczynna. W sprawach pilnych – pogrzeb, wezwanie do chorego, proszę kontaktować się telefonicznie.

Zwykle w tym czasie rozpoczynaliśmy przyjmowanie intencji na przyszły rok i wypominek. Obecna sytuacja i perspektywa nieuniknionych przy tym kolejek każe nam wstrzymać przyjmowanie intencji na przyszły rok i wypominek. Przynajmniej na okres do końca listopada. W tym czasie dalej będziemy czytać obecne wypominki.

Po Wieczerniku Winnickim zostały gazety z kazaniem. Proszę o ich wzięcie ze stolika za ławkami.

Jest nowy numer Gościa Niedzielnego.

Intencje mszalne – 26 X – 1 XI 2020

Poniedziałek

7.30 – + Zdzisław Nowicki (od ucz. pog.)

17.00 – + Stanisław Osiecki (od ucz. pog.)

Wtorek

7.30 – + Stanisława Kozakiewicz (od ucz. pog.)

17.00 – + Krystyna Grabarek – intencja KŻR

Środa

7.30 – + Tadeusz Górski

17.00 – + Marianna (5 rocz. śm) i Marian Lusa

Czwartek

7.30 – + Janina Jaskłowska (od ucz. pog.)

17.00 – + Natalia Zawadzka (od ucz. pog.)

Piątek

7.30 – + Mieczysław Deuszkiewicz (od ucz. pogrzebu)

17.00 – + Jerzy Szczerba (14 rocz. śm.)

Sobota

7.30 – + Dorota Powichrowska (od ucz. pogrzebu)

17.00 – + rodzina Teofilak, Lubińskich, Ruszkowskich, Bąbel, Dębińskich i Różańskich

Niedziela

7.30 – + r-ce Zofia i Mieczysław Komendarscy, Teresa, Ludwik Chojnaccy, Marian Kisiel

9.00 – + Kazimierz i Dariusz Podlascy (przeniesiona z 9.15)

10.00 – + Marianna i Waldemar Gliniccy, Sylwia Sobieska, Krystyna i Wiktor Puźniewscy (przeniesiona z 10.30)

11.00 – w int. dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Maria Jóźwiak (od ucz. Pogrzebu)

Modlitwa

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.”

J 6,51