Ogłoszenia – Ofiarowanie Pańskie

2 lutego 2013

Dzisiaj Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Na Mszach świętych poświęcenie gromnic. Taca zbierana dzisiaj przeznaczona jest na utrzymanie klasztorów klauzurowych.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Z racji temperatury po Mszy Świętej o 9.15 krótkie nabożeństwo eucharystyczne. Po sumie podobnie.

Dzisiaj spotkanie kandydatów do bierzmowania – grupa chłopców. Za tydzień dziewczęta

Dzisiaj o 15.00 modlimy się w intencji trzeźwości. Po Mszy Świętej wykład pana dra Bohdana Woronowicza – jednego z najlepszych znawców problematyki uzależnień w Polsce.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu, godz. 16.00.

W tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. Rano adoracja do Mszy Świętej o 9.15. W piątek także wyjazdy do chorych.

Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego dla klas IV odbędzie się 18 maja.

Zapraszamy na Turniej o Puchar Proboszcza w szachy i warcaby. Turniej odbędzie się 08 lutego (sobota) w Gimnazjum w Winnicy. Turniej szachowy od godz. 10.00 do godz. 14.00. Turniej warcabowy od godz. 14.00 do godz. 17.00. Przypominamy przy tej okazji, że w ramach parafialnego domu kultury funkcjonuje klub szachowy – zapraszamy.

Od dzisiejszej niedzieli po wezwaniu „Niech zstąpi Duch Twój. I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.” będziemy mówili werset: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, kto w Niego wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. / Jan 3,16” Dopóki nie nauczymy się go na pamięć będzie on wyświetlany na tablicy. Oprócz wersetu mówić będziemy także skąd to jest [Ewangelia] Jana 3,16 czyli rozdział trzeci i szesnasty werset.

 

Intencje mszalne  –  3 – 9 II 2014

Poniedziałek

7.30 – + Stanisław Drążdzewski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – w intencji wiadomej Bogu

Wtorek

7.30 – + Sławomir Krajewski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Henryka Jankowska (od uczest. pogrzebu)

Środa

7.30 – + Sławomir Gorzkowski, rodzice Gorzkowscy

17.00 – + Leokadia Sękowska (od uczest. pogrzebu)

Czwartek

7.30 – + Zygmunt Brun (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Leon Waleśkiewicz (od uczest. pogrzebu)

Piątek

7.30 – + Stefan Kowalewski (od uczest. pogrzebu)

9.15 – w intencji zmarłych, których szczątki zbezczeszczono na naszym cmentarzu

17.00 – + Zygmunt Przybysz (od uczest. pogrzebu)

Sobota

7.30 – + Stanisław Drążdzewski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Józef Suchta (15 rocz. śmierci)

Niedziela

7.30 – + Zofia, Stanisław, Renata Wąsiewscy, Dominika Wróbel

9.15 – + Marian Kulesza

12.00 – za parafian

15.00 – I.+ Henryk Kujawa, Janina Śmietańska

                   II. + Helena Dłutowska

Modlitwa

W intencji naszej parafii, synodu płockiego:

K: Niech zstąpi Duch Twój.           W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, kto w Niego wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. / Jan 3,16