Ogłoszenia – Niedziela Świętej Rodziny

28 grudnia 2014

W sylwestra po Mszy Świętej wieczornej nabożeństwo eucharystyczne kończące nowy rok.

W Nowy Rok Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi – jest to święto nakazane. Porządek Mszy Świętych niedzielny.

W tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. Rano wystawienie NS do Mszy Świętej o godz. 9.15. Tego dnia odwiedzimy chorych.

Za tydzień, o 15.00 modlimy się w intencji trzeźwości.

Za tydzień zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę Świętą w ich intencji – godz. 10.30.

Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach Świętych o 9.15 i 12.00 nabożeństwa eucharystyczne.

Próba scholi dziecięcej w środę po Nowym Roku.

Od jutra zaczynamy kolędę. Ma ona charakter wizyty duszpasterskiej księdza w rodzinie. Jest okazją do spotkania, modlitwy i rozmowy. Na stole niech będą krzyż, zapalone świece i woda święcona. Dzieci i młodzież prosimy, aby na kolędę przygotowały zeszyty z katechizacji.

W czasie kolędy chcemy w każdej rodzinie wspólnie odmówić modlitwę do Świętego Michała Archanioła. Przygotujmy się do tego biorąc, jeśli ktoś jeszcze nie ma, tekst tej modlitwy z obrazkiem Michała Archanioła – na stoliku za ławkami. Niech każdy ma swój tekst. Zadbajmy też o ludzi starszych, sąsiadów – zanieśmy im tę modlitwę.

Z zasady rozpoczynamy kolędę rano – ok. godz. 8.15. Prosimy, gdzie trzeba, o samochód. Gdy kolęda będzie zaczynać się później będziemy to wyraźnie zapowiadać.

Dziękujemy za ofiary kolędowe. Prosimy też, jeśli ktoś uzna to za stosowne, o złożenie ofiary na inwestycje w parafii. Chcemy po kolędzie wyposażyć kościół w lepsze nagłośnienie.

Porządek kolędy: W poniedziałek – Nowe i Stare Bulkowo oraz Kokoszka i Łachoń. We wtorek Mieszki Kuligi oraz Leśniki. W środę Brodowo Bąboły, Brodowo Wity oraz Górki Witowice i Górki Baćki. W piątek Łępice od rana oraz Pawłowo od 12.00. W sobotę Zbroszki majątek (dwóch księży). W następny poniedziałek: Golądkowo od rana oraz Golądkowo pod lasem od rana i Golądkowo – domy nauczycielskie od 15.00.

Chrzest dzieci odbędzie się w 18 stycznia o godz. 12.00. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych tydzień wcześniej po Mszy Świętej o godz. 15.00.

Proszę o zapisywanie się w kancelarii na parafialne rekolekcje w dniach 30 stycznia – 1 lutego w Popowie. Pojedziemy na te rekolekcje wynajętym autobusem.

Intencje mszalne  – 29 XII – 4 I 2015

Poniedziałek

7.30 – + Ryszard Powirtowski (7 rocz. śmierci)

17.00 – + Zofia Korycka (od uczest. pogrzebu)

Wtorek

7.30 – + Bogusław Kamiński (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Dionizy Lisiecki (15 rocz. śmierci)

Środa

7.30 – + Sylwester Górecki (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Antoni Rzeczkowski, Jan i Leokadia Jałmużna

Czwartek

7.30 – + Pelagia Królak (od uczest. pogrzebu)

9.15 – + Daniel Kamiński i jego rodzice

12.00 – za parafian

15.00 – + Grzegorz Bieliński, Jadwiga i Marian Bielińscy

Piątek

7.30 – + Andrzej Jaźwiński (od uczest. pogrzebu)

9.15 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie

17.00 – + Kazimierz Wawrzeńczak (od uczest. pogrzebu)

 Sobota

7.30 – + Genowefa Turek (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Sabina Maciątek (od uczest. pogrzebu)

Niedziela

7.30 – + Hanna, Mieczysław, Wojciech Długołęccy

9.15 – + Franciszek Grochowski (3 rocz. śmierci)

12.00 – za parafian

15.00 – w intencji trzeźwości

Modlitwa

W intencji naszej parafii, synodu płockiego: K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, kto w Niego wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. / Jan 3,16