Ogłoszenia – IV Niedziela Zwykła

1 lutego 2015

Ksiądz proboszcz, wikary i czterdziestu dwóch parafian przeżywają rekolekcje w Popowie, które prowadzi ks. dr Przemysław Sawa z diecezji bielsko-żywieckiej. Ten sam ksiądz prowadzić będzie u nas misje a wcześniej odwiedzi Winnicę w czasie dni spowiedzi w Wielkim Poście.

W ostatnim tygodniu odbył się pogrzeb śp. Michała Pątkowskiego.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach Świętych o 9.15 i 12.00 – krótka adoracja.

Dzisiaj nie będzie czynna kancelaria.

O 15.00 modlić się będziemy w intencji trzeźwości.

Jutro Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte z poświęceniem gromnic o godz. 7.30, 9.15, 12.00 i 17.00. Zebrana tego dnia ofiara na tacę przeznaczona jest na zakony klauzurowe. Bądźmy licznie obecni – uczcijmy Matkę Bożą a jednocześnie wesprzyjmy ofiarą tych, którzy nieustannie modlą się za nas.

W tygodniu wypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Rano adoracja do Mszy Świętej o godz. 9.15. Tego dnia odwiedzimy chorych.

Dzisiaj i za tydzień nie będzie planowanych spotkań kandydatów do bierzmowania. Spotkanie dla obu grup będzie w niedzielę 22 lutego, po Mszy świętej o godz. 9.15, w kościele.

Msza Święta dla dzieci i w intencji dzieci będzie za dwa tygodnie, 15 lutego, o godz. 10.30.

Za tydzień, po Mszy świętej o godz. 9.15, w kościele, spotkanie rodziców dzieci klas III, które w naszej parafii przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.

Na stoliku za ławkami leżą małe kalendarzyki – proszę je sobie brać. Niech przypominają zbliżające się misje. Jest tam jednocześnie nowy werset, którego będziemy się uczyli w tym roku.

Najbliższy uroczysty chrzest dzieci odbędzie się 15 lutego. Za tydzień, po Mszy świętej o godz. 15.00 spotkanie dla rodziców i chrzestnych.

Kolejny chrzest na Wielkanoc, w nocy – w wigilię paschalną i drugi dzień świąt. Zachęcamy do chrztu w nocy zmartwychwstania.

Intencje mszalne  – 2 – 8 II 2015

Poniedziałek

7.30 – + Apolinary Banaszewski (rocz. śmierci)

9.15 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie

12.00 – w intencji wiadomej Bogu

17.00 – + Celina Pidek (od uczest. pogrzebu)

Wtorek

7.30 – + Kazimierz Skowronek (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Zofia Dombrowska

Środa

7.30 – + Emilia Malinowska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Stefan Podlaski (od uczest. pogrzebu)

Czwartek

7.30 – + Irena Majewska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Michał Pątkowski (od uczest. pogrzebu)

Piątek

7.30 – + Kazimierz Kisiel (od uczest. pogrzebu)

9.15 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie

17.00 – + Ryszard Bartczak

 Sobota

7.30 – + Genowefa Turek (od uczest. pogrzebu)

16.00 – ślub Krzysztof Kwiatkowski i Marta Rywczyńska

17.00 – + Zofia, Stanisław, Renata Wąsiewscy, Dominika Wróbel

Niedziela

7.30 – + Piotr Korytkowski, Genowefa Ostaszewska

9.15 – + Helena Borkowska

12.00 – za parafian

15.00 – + Marcin Filipiak (5 rocz. śmierci), Tadeusz Filipiak (21 rocz. śmierci), Anna Filipiak

Modlitwa

Za piętnaście tygodni zaczynamy misje. Niech będzie to czas nawrócenia i pojednania.

Módlmy się:

K: Niech zstąpi Duch Twój.

W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, kto w Niego wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. / Jan 3,16