Ogłoszenia – IV Niedziela Zwykła

30 stycznia 2022

W środę, 2 lutego, Święto ofiarowania Pańskiego. Msze Święte o 7.30, 9.15 i 17.00. Poświęcenie świec. Jest to Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary zebrane na tacę przeznaczone są na zakony kontemplacyjne.

W czwartek, po wieczornej Mszy Świętej, godzinna adoracja.

W tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. Rano adoracja do Mszy Świętej o 9.15

Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie nabożeństwo eucharystyczne.

Za tydzień, o 15.00, modlić się będziemy w intencji trzeźwości

Przypominamy – kolęda przybiera formę pieszej pielgrzymki księdza przez wioskę, z propozycją rewizyty parafian w kościele.

W dzień kolędy zapraszamy do rodzinnej modlitwy w domach. Zapraszamy też do rewizyty w kościele.

Ofiary kolędowe i na kościół możemy składać do przezroczystej urny na stoliku za ławkami w każdą niedzielę. Koperty powinny być złożone anonimowo.

We wtorek Ksiądz Piotr kolęduje Golądkowo, Łępice, Zbroszki, od 9.00

W czwartek Ksiądz Piotr kolęduje Brodowo, od 9.00

W piątek proboszcz kolęduje Skarżyce, Bulkowo i Łachoń, od 8.15

Przed tygodniem (23.01.2022) zebraliśmy na tacę 2458,32 zł. Na kolędę 3590 zł i na kościół 4900 zł

Intencje mszalne 31 I – 6 II 2022

Poniedziałek

7.30 – + Karol Włodarczyk (od ucz. pogrzebu)

17.00 – + Dariusz Jaszczak (od ucz. pogrzebu)

Wtorek

7.30 – + Antoni Chrzanowski

17.00 – O dar nieba dla śp Krystyny i Józefa Karpińskich w rocznicę śmierci

Środa

7.30 – + Waldemar Łaszczych (od ucz. pogrzebu)

9.15 – w intencji wiadomej Bogu

17.00 – + Eligiusz Olbrych (od KŻR)

Czwartek

7.30 – + Waldemar Tarnowski (od ucz. pogrzebu)

17.00 – O dar nieba dla Lecha Korytkowskiego (2 rocz. śm.)

Piątek

7.30 – + Bronisław Łaszczych (od ucz. pogrzebu)

9.15 – w intencji wiadomej Bogu

17.00 – + Marian Chmielewski (3. rocz. śm.), Barbara, Aleksandra, Leon Chmielewscy

Sobota

7.30 – + Józef Suchta (23. rocz. śm.)

17.00 – + Wacław Rączka (3. rocz. śm.), rodzina Rączka, rodzina Kosewskich i Komendarskich

Niedziela

7.30 – + Apolinary Banaszewski, Lucjan Bartczak

9.15 – + Grażyna Grzelakowska

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – w intencji parafian

15.00 – w intencji trzeźwości