Ogłoszenia – IV Niedziela Wielkanocna

3 maja 2020

Majowe śpiewamy po wieczornych Mszach Świętych. Wyjątkiem jest dzisiejsza niedziela, kiedy śpiewać je będziemy po sumie.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest krew. Za tydzień, 10 maja, będzie stał przed szkołą krwiobus. Można oddawać krew od 10.00 do 14.00. Oddający niech wezmą ze sobą dowód tożsamości, zjedzą lekki posiłek, wypiją dużo wody i zrezygnują z kawy.

Za tydzień, po Mszach Świętych o 9.15, 11.00 i 12.00 będą zbierane ofiary do puszek na cele statutowe Klubu Honorowych Krwiodawców „Kropla Życia” z Pułtuska.

Trwają ograniczenia dotyczące uczestniczących we Mszy Świętej. W naszym kościele, z racji powierzchni, może uczestniczyć we mszy Świętej 38 osób. To tyle ile jest ławek w głównej nawie.

Proszę, by do kościoła przychodzili wszyscy, którzy chcą i nie mają obaw. Przychodząc proszę o zajmowanie ławek w głównej nawie kościoła. Jedna osoba w jednej ławce, i na „mijankę”, by nie dmuchać sobie w szyję. Najlepiej zajmować miejsca od początku. Gdy zdarzy się tak, że miejsc już nie będzie – proszę o udział we Mszy Świętej na zewnątrz, zachowując odległości 2 metrów. Wyjdziemy z Komunią. W głównej kruchcie są przenośne krzesła dla skazanych na stanie pod kościołem. Proszę je brać, a po użyciu kłaść na miejsce.

Jeśli będzie taka potrzeba, wprowadzimy dodatkowe godziny Mszy Świętych. Proszę śledzić ogłoszenia.

Przed każdą Mszą Świętą spowiadamy.

Limit 38 osób obowiązuje także na pogrzebach.

Transmitujemy niedzielne i świąteczne Msze Święte o 9.15 i 11.00.

Zachęcamy do gorliwej modlitwy w domu, w swoich intencjach, intencjach Polski i świata.

Odnotowano w ostatnim tygodniu przelewy na konto bankowe parafii i PayPal. Dziękuję za 3 wpłaty, w sumie 633 zł.

Na tacę, w zeszłym tygodniu, zebraliśmy 2.103,10 zł.

Na stoliku za ławkami, stoi urna od ofiar kolędowych – tam można składać ofiary na tacę.

Jest nowy numer Gościa Niedzielnego.

Intencje mszalne – 4 – 10 V 2020

Poniedziałek

7.30 – + Teresa Nasiorowska

18.00 – + zmarli z rodziny Guzków

Wtorek

7.30 – + Marianna Rakowska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Stanisław Lusa, Stanisława Wołoszyn

Środa

7.30 – + Czesław, Tadeusz, rodzice Gołowicz

18.00 – + Katarzyna Głowacka (od uczest. pogrzebu)

Czwartek

7.30 – + Natalia Kamińska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Witold-Higin Nałęcz (10 rocz. śmierci)

Piątek

7.30 – + Stanisława Miłoszewska

18.00 – + Henryka i Jan Warda

Sobota

7.30 – + Teresa Ogrodnik (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Henryka i Tadeusz Rakoccy

Niedziela

7.30 – + Stanisława Kornacka i jej rodzice

9.15 – + Anna, Franciszek Matwiejczyk, Zofia, Wacław Król

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Zygmunt (9 rocz. śm.) i Janina Pniewscy, rodzinę Pniewskich, Góreckich, Leona Łudzińskiego

Modlitwa

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.”

J 6,51