Ogłoszenia – IV Niedziela Adwentu

24 grudnia 2017

Dzisiaj niedziela, która jednocześnie jest dniem wigilii. Nie będzie Mszy Świętej o 15.00.

W pierwszy dzień świąt o pólnocy pasterka, rano nie ma Mszy Świętej o 7.30. W drugi dzień świąt porządek niedzielny.

Kolędę rozpoczniemy w czwartek.

Po Mszy Świętej, u p. organistki, można nabyć opłatki wigilijne w kruchcie kościoła.

Intencje mszalne – 25-31 XII 2017

Poniedziałek

24.00 – pasterka, za parafian

nie ma – 7.30

9.15 – + Tadeusz Strauch (od uczest. pogrzebu)

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – + Stanisław Lusa (od uczest. pogrzebu)

15.00 – + Alina Krawczyk (od prac. mleczarni)

Wtorek

7.30 – + Henryk Bryśkiewicz (od uczest. pogrzebu)

9.15 – + Piotr Kamiński

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian, chrzest

15.00 – + Kazimiera Bednarska

Środa

7.30 – + Dariusz Fabisiewicz (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Izydor Kamiński (od uczest. pogrzebu)

Czwartek

7.30 – + Wacław Ciemerych (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Krzysztof Gostkiewicz (od uczest. pogrzebu)

Piątek

7.30 – + Tadeusz Strzelczak

17.00 – + Ryszard Powirtowski (10 rocz. śmierci)

Sobota

7.30 – + Jerzy Dąbrowski, rodzice Dąbrowscy i Filipkowscy

17.00 – + Dyonizy Lisiecki (18 rocz. śmierci)

Niedziela

7.30 – + Kazimierz Skowronek (3 rocz. śmierci), Marek Skowronek

9.15 – + Sylwester Górecki

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Jan i Leokadia Jałmużna, Antoni Rzeczkowski

Modlitwa 

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. (1J 4,7-8)