Ogłoszenia – III Niedziela Zwykła

21 stycznia 2018

Tydzień temu zebraliśmy na tacę 1.926,55.

Domowy Kościół rejonu pułtuskiego wzorem lat ubiegłych organizuje bal bezalkoholowy otwarty dla wszystkich, którzy chcą bawić się bez alkoholu i dać świadectwo, że tak też można. Zapraszamy chętnych 10 lutego do sali „Natalia” w Pniewie, koszt 220 zł od pary, zgłoszenia w tym tygodniu przyjmuje Hanna Kowalczyk, telefon w internecie i w kruchcie kościoła – 504 319 697

Chcemy, by w naszej parafii powstały dwa chóry – dziecięcy i młodzieżowy. Dzieci do klasy VI i młodzież od klasy VII. Prowadzenie chórów przez p. organistkę to gwarancja profesjonalizmu a uczestnicy będą mogli rozwinąć się muzycznie. Potrzebny jest jednak zapał i słuch muzyczny. Zapraszamy dzieci na przesłuchania w sobotę o 10.30. Młodzież do wyboru: środa 20:00, czwartek i piątek 19:00.

W czwartek adoracja od 16.00.

Kolęda w najbliższym tygodniu

poniedziałek: Pawłowo – 8.15, Bloki za gminą – 15.00

wtorek: Winnica nad strugą – 8.15

środa: Rębkowo pola – 8.15 oraz Domosław od Błędostowa do rodzin Niedzielak, Sumiła, Orłowski – 8.15

czwartek: Domosław od Pokrzywnicy do rodzin Czarnecki, Czarnecki, Orłowski włącznie – 8.15

piątek: Winniczka i Widok od 10.00 oraz Winnica od Pokrzywnicy – 15.30

sobota: Kamionna – 8.15 i Szczerbaki od 15.00

Przypominamy, że koperty zostawiane na kolędzie służą także do zgłaszania swoich kandydatów na radnych. Chodzi nie o reprezentantów wiosek, ale o reprezentantów całej parafii. Skrzynka do wrzucania ofiar i głosowania stać będzie do niedzieli 4 lutego.

Zachęcamy do nabywania i czytania Gościa Niedzielnego. Jest także Mały Gość Niedzielny.

Intencje mszalne – 22-28 I 2018

Poniedziałek

7.30 – + Janina i Stanisław Cichoccy (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Sławomir Wichliński (od uczest. pogrzebu)

Wtorek

7.30 – + Jadwiga Młodyńska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Franciszek Mierzejewski (od uczest. pog.)

Środa

7.30 – + Bogdan Brodowski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Stefan Gemzała (od uczest. pogrzebu)

Czwartek

7.30 – + Jerzy Cienkowski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – w intencji proboszcza

Piątek

7.30 – + Walentyna Krzyżańska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Regina Dąbrowska (od uczest. pogrzebu)

Sobota

7.30 – + Tadeusz Strauch (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Antoni Jeż (8. rocz. śmierci)

Niedziela

7.30 – + Alina Krawczyk (od uczest. pogrzebu)

9.15 – + Stanisława Pawłowska (rocz. śmierci)

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Marcin Filipiak

Modlitwa

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. (1J 4,7-8)