Ogłoszenia – III Niedziela Zwykła

24 stycznia 2016

KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ O NOMINACJI NOWEGO BISKUPA POMOCNICZEGO

W dniu 23 stycznia 2016 roku Nuncjatura Apostolska w Warszawie podała do wiadomości, że Ojciec Święty Franciszek mianował księdza prałata dra Mirosława Milewskiego biskupem pomocniczym Diecezji Płockiej, przydzielając mu stolicę tytularną Villanova. Za tę decyzję jestem Ojcu Świętemu ogromnie wdzięczny.

Ksiądz Biskup Nominat pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i w roku 1997 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu. W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone uzyskaniem doktoratu z socjologii. Po powrocie ze studiów pracował w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim seminarium duchownym. Przez rok był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. W roku 2008 powierzyłem księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii i mianowałem go wikariuszem generalnym Diecezji Płockiej. Przez kilka lat był także wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7.

Święceń biskupich udzielę Biskupowi Nominatowi w sobotę, 27 lutego 2016 r. o godz. 11.00, w bazylice katedralnej w Płocku. Współkonsekratorami będą natomiast Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski i Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce. Serdecznie zapraszam do udziału w tej uroczystości duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich Diecezji Płockiej.

Otoczmy Księdza Biskupa Nominata modlitwą, prosząc o moc Ducha Świętego, aby sprostał zadaniom, jakie Pan przed nim postawi. Naszą modlitwę złóżmy w macierzyńskie dłonie Najświętszej Maryi Panny, Jasnogórskiej Królowej, która nawiedza wspólnoty naszej diecezji.

            Płock, dnia 23 stycznia 2016 roku

† Piotr Libera

Biskup Płocki

Dzieci i młodzież zapraszają na koncert i wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek dziś po mszy świętej o godz. 15.00

W najbliższy czwartek adoracji o 16.00 – zapraszamy.

Na stoliku za ławkami znajdziemy nowy numer Wieczernika Winnickiego. Zapraszam do wzięcia i przeczytania.

Porządek kolędy:

Poniedziałek: Golądkowo – domy nauczycielskie – od 15.00

Wtorek: Winnica – bloki za gminą – od 15.00

Środa: Golądkowo – pod lasem – od rana

Dziękujemy za ofiary, które przy okazji kolędy przekazane zostały na prace remontowe przy kościele.

BUDY ZBROSZKI: Barbara Mątkowska, Jolanta Gregajtys, Bogdan Kozłowski, Zenon Chymkowski, Bożena Załęcka, Grzegorz Klejna, Jarosław Andryszczyk, Marek Węgrodzki, Zbigniew Bartczak, Marianna i Stanisław Tomczyk, Mariusz Kowalewski, Zbigniew Borek, Stanisława Karkowska

WINNICA OD BŁĘDOSTOWA: Mirosław Smutkiewicz, Paweł Krawczyk, Mariusz Zych, Jarosław Wasilewski, Dariusz Mielczarczyk, Marian Jałmużna, Jacek Bryśkiewicz, rodzina Wysockich, Grzegorz Eljasiak, Wojciech Podlaski, Stanisław Lusa, Przemysław Szczesny, Sebastian Szczesny, Marta i Krzysztof Kwiatkowscy, Iwona Grześkiewicz

GÓRKI DUŻE: Maria i Waldemar  Ostrzyniewscy, Dariusz Kowalewski, Krzysztof Zaręba, Zygmunt Bednarski, Bogusław Brański. Robert Bednarski, Maria Obrębska

PAWŁOWO: Wojciech Towarek, Dariusz Królak, Waldemar Wiśniewski, Dariusz Powirtowski, Andrzej Szypulski

WINNICA KOLONIA, ul. SŁONECZNA: Jerzy Tolak, Andrzej Paska, Janusz Iwiński, Wanda i Ryszard Kamińscy, Irena Rzeczkowska, Piotr Rzeczkowski, Andrzej Majewski, Andrzej Górecki, Rafał Darkowski, Krzysztof Dłutowski, Janusz Ostaszewski, Andrzej Ostaszewski, Małgorzata Kornacka, Piotr Olbrych, Kinga Wawrzyńczak

PONIATY WIELKIE, PONIATY CIBORY, SKOROSZKI: Marek Dobrzyński, Paweł Ostaszewski, Robert Korycki, Hubert Szczerba, Marta Sosnowska, Benedykt Żebrowski, Jan Chyliński, Andrzej Chyliński, Krzysztof Szlubowski, Dariusz Drążdżewski, Wiktor Osica, Marek Kołakowski, Wiesław Wójcik, Teresa Kołakowska, Marek Rzeczkowski, Wojciech Wodyński, Janusz Smosarski, Paweł Zalewski, Tadeusz Matwiejczyk, Benedykt Kamiński, rodzina Zarębów, Andrzej Zaręba.

Ogłoszenia domu kultury:

Próby scholi po feriach. W sprawie zajęć keyboardu proszę kontaktować z p. organistką telefonicznie. Grupa flażoletowa w piątek.

Intencje mszalne  –  25 – 31 I 2016

Poniedziałek

7.30 – o zdrowie

17.00 – w intencji proboszcza

Wtorek

7.30 – + Stanisława Bulikowska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Roman Komorowski (od uczest. pogrzebu)

Środa

7.30 – + Paweł Winnicki (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Kazimierz Ruszkowski (30 rocz. śmierci)

Czwartek

7.30 – + Stanisława Pawłowska (3 rocz. śmierci)

17.00 – + Antoni Jeż (6 rocz. śmierci)

Piątek

7.30 – + Marian i Marianna Lusa (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Henryk Bryśkiewicz (od uczest. pogrzebu)

Sobota

7.30 – + Wiesława Mazelewska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Alojzy Ciosek (10 rocz. śmierci)

Niedziela

7.30 – + Apolinary Banaszewski

9.15 – + Krystyna Sękowska (8 rocz. śmierci), Jadwiga i Lucjan Sękowscy

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Marcin Filipiak (6 rocz. śmierci), Tadeusz Filipiak

Modlitwa

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi. Ja jestem krzewem winnym, / wy – latoroślami. / Kto trwa we Mnie, / a Ja w nim, / ten przynosi owoc obfity, / ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (J 15,5)