Ogłoszenia – III Niedziela Wielkanocna

26 kwietnia 2020

Przypominamy, że przedłużona jest, do odwołania, dyspensa Księdza Biskupa, od udziału we Mszy Świętej.

Trwają ograniczenia dotyczące uczestniczących we Mszy Świętej. W naszym kościele, z racji powierzchni, może uczestniczyć we mszy Świętej 38 osób. To tyle ile jest ławek w głównej nawie.

Proszę, by do kościoła przychodzili wszyscy, którzy chcą i nie mają obaw. Przychodząc proszę o zajmowanie ławek w głównej nawie kościoła. Jedna osoba w jednej ławce, i na „mijankę”, by nie dmuchać sobie w szyję. Najlepiej zajmować miejsca od początku. Gdy zdarzy się tak, że miejsc już nie będzie – proszę o udział we Mszy Świętej na zewnątrz, zachowując odległości 2 metrów. Wyjdziemy z Komunią.

Jeśli będzie taka potrzeba, wprowadzimy dodatkowe godziny Mszy Świętych. Proszę śledzić ogłoszenia.

Przed każdą Mszą Świętą spowiadamy.

Limit 38 osób obowiązuje także na pogrzebach. W przypadku pogrzebu proszę czekać na imienne zaproszenie najbliższej rodziny. Zachowując odległości można uczestniczyć w pogrzebie na zewnątrz. Ciało z kościoła na cmentarz musi być przewiezione. Na cmentarzu także należy zachować bezpieczne odległości i inne zasady władz państwowych.

Na życzenie rodziny możemy Mszę Świętą pogrzebową transmitować w Internecie.

Transmitujemy niedzielne i świąteczne Msze Święte o 9.15 i 11.00.

W tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. Nie będzie adoracji. Po Mszy Świętej o godz. 7.30 odmówimy Litanię do Serca Pana Jezusa. Będzie Msza Święta o godz. 9.15.

W piątek odwiedzimy chorych. Uwaga! Tych tylko, którzy wyrazili takie pragnienie przed miesiącem. Jeśli ktoś dodatkowo chce, by odwiedził go ksiądz, prosimy o telefon.

Za tydzień o 9.15 modlić się będziemy w intencji strażaków.

Za tydzień o 15.00 modlić się będziemy w intencji trzeźwości.

Zachęcamy do gorliwej modlitwy w domu, w swoich intencjach, intencjach Polski i świata.

Odnotowano w ostatnim tygodniu przelewy na konto bankowe parafii. Dziękuję za 6 wpłat, w sumie 455 zł.

Mimo nie zbierania tacy, zebraliśmy na tacę 571.

Od dzisiaj, na stoliku za ławkami, stoi urna od ofiar kolędowych – tam można składać ofiary na tacę.

Jest nowy numer Gościa Niedzielnego.

Intencje mszalne – 27 IV – 3 V 2020

Poniedziałek

7.30 – + Teresa Nasiorowska

18.00 – + Krystyna i Eugeniusz Krawczyk

Wtorek

7.30 – + Jolanta Szlasa

18.00 – + Adam Sieńkowski, Helena i Henryk Sieńkowscy

Środa

7.30 – dziękczynna za otrzymane zdrowie Janiny Stankiewicz

18.00 – o Boże bł. dla Bożeny i Andrzeja Szypulskich w 25 rocz. ślubu

Czwartek

7.30 – + Radosław Zalewski (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Katarzyna Głowacka (od uczest. pogrzebu)

Piątek

7.30 – + Stanisława i Jan Czarneccy, Janina i Stanisław Werczak

9.15 – + Sławomir Madeński

18.00 – + Piotr Gąsiorowski (15 rocz. śmierci), Marianna i Wincenty Gąsiorowscy

Sobota

7.30 – + Bronisława i Jan Mossakowscy, Antoni, Zofia i Włodzimierz Szerewicz

18.00 – + Stanisław Bielski i jego rodzice

Niedziela

7.30 – + Zygmunt Przybysz (imieninowa)

9.15 – w int. strażaków

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – w intencji trzeźwości

Modlitwa

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.”

J 6,51