Ogłoszenia – II Niedziela Zwykła

14 stycznia 2018

Tydzień temu zebraliśmy na tacę 2.115,09 a na Wieczerniku 305 zł.. Dziękuję wszystkim, którzy zbierają tacę, zachęcam innych. Zapraszam nieustająco każdego do jej liczenia

Po Wieczerniku Winnickim zostało trochę gazet. Proszę je wziąć ze stolika za ławkami. Kolejny Wieczernik 8 lutego

Zapraszamy na cykl spotkań Wspólnoty Mężczyzn Świętego Józefa. Pierwsze spotkanie odbędzie się dzisiaj (14 stycznia) o 16.00 w parafialnym Domu Kultury. Spotkanie jest otwarte dla mężczyzn z parafii, gości oraz wszystkich zainteresowanych. Pierwsze studium biblijne/spotkanie rozpoczniemy od projekcji filmu „Odważni”.

Na stronie internetowej podaliśmy terminy chrztów w tym roku. Do chrztu należy zgłaszać dziecko najpóźniej dwa tygodnie przed chrztem. Zwykle tydzień przed chrztem jest nauka dla rodziców i chrzestnych. Najbliższy chrzest 21 stycznia.

Domowy Kościół rejonu pułtuskiego wzorem lat ubiegłych organizuje bal bezalkoholowy otwarty dla wszystkich, którzy chcą bawić się bez alkoholu i dać świadectwo, że tak też można. Zapraszamy chętnych 10 lutego do sali „Natalia” w Pniewie, koszt 220 zł od pary, zgłoszenia w tym tygodniu przyjmuje Hanna Kowalczyk, telefon w internecie i w kruchcie kościoła – 504 319 697

Chcemy, by w naszej parafii powstały dwa chóry – dziecięcy i młodzieżowy. Dzieci do klasy VI i młodzież od klasy VII. Prowadzenie chórów przez p. organistkę to gwarancja profesjonalizmu a uczestnicy będą mogli rozwinąć się muzycznie. Potrzebny jest jednak zapał i słuch muzyczny. Zapraszamy dzieci na przesłuchania w sobotę o 10.30. Młodzież do wyboru: środa 20:00, czwartek i piątek 19:00.

Kolęda w najbliższym tygodniu

wtorek: Bielany – 8.15

środa: Golądkowo – 8.15 oraz Golądkowo domy nauczycielskie – 15.00

czwartek: Golądkowo pod lasem – 8.15 oraz Winnica od Błędostowa – 15.00

piątek: Poniaty Wielkie, Poniaty Cibory, Skoroszki – 8.15 oraz Kwiatowa – 17.50

sobota: Winnica kolonia – 8.15

Przypominamy, że koperty zostawiane na kolędzie służą także do zgłaszania swoich kandydatów na radnych. Chodzi nie o reprezentantów wiosek, ale o reprezentantów całej parafii.

Intencje mszalne – 15-21 I 2018

Poniedziałek

7.30 – + Stanisława Borkowska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Marianna Bryśkiewicz (5 rocz. śmierci)

Wtorek

7.30 – w intencji wiadomej Bogu

17.00 – + Alina Krawczyk (od pr. mleczarni)

Środa

7.30 – + Sławomir Wichliński (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Janina i Tadeusz Pieńkos

Czwartek

7.30 – + Franciszek Mierzejewski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Franciszek Górecki (41 rocz. śmierci), Jadwiga i rodzice Góreccy

Piątek

7.30 – + Tadeusz Strauch (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Bronisława i Jan Mosakowscy, Włodzimierz, Zofia i Jan Szerewicz oraz o zdrowie

Sobota

7.30 – + Sabina i Adam Kłosiewicz

17.00 – + Lucjan Zawadzki (rocz. śmierci)

Niedziela

7.30 – + Eligiusz, Grzegorz, Jadwiga i Marian Bielińscy

9.15 – + Zygmunt Przybysz (4 rocz. śmierci)

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Adam i Jerzy Pawleńscy

Modlitwa

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. (1J 4,7-8)