Ogłoszenia – II Niedziela Wielkanocna

11 kwietnia 2021

Na Mszach Świętych podajemy tylko najważniejsze ogłoszenia i nie czytamy intencji. Całość ogłoszeń na tablicach ogłoszeń i w Internecie.

Do odwołania obowiązuje nowy niedzielny porządek nabożeństw: Msze Święte o: 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 15.00. Kościół nasz, w ograniczeniach, może pomieścić 30 osób. Oznacza to ok. 1-2 osoby w ławce. Transmitujemy Msze Święte o 9.00 i 11.00.

W kruchcie znajdują się maseczki przekazane od wojewody mazowieckiego. Kto ich potrzebuje, proszę o branie. Na pewno nie starczy dla wszystkich, więc proszę ocenić, czy nie warto zostawić innym. Biorąc, nie bierzmy więcej niż jedno pudełko.

Msze Święte wieczorne, w tygodniu, o 18.00.

Kancelaria wieczorem czynna po Mszy Świętej, czyli od wtorku ok. 18.30.

W czwartek po wieczornej Mszy Świętej godzinna adoracja.

Najbliższy Wieczernik Winnicki 22 kwietnia

Przy utrzymaniu obecnych ograniczeń nie będziemy mogli przeprowadzić Pierwszej Komunii w zaplanowanym terminie i kształcie. Wyznaczamy dodatkowy termin Komunii na dzień 19 września, z zastrzeżeniem, że też nic nie wiemy, co wtedy dziać się będzie.

Dzieci, które chcą przystąpić w starym terminie mogą to zrobić, ale tylko z udziałem rodziców, ewentualnie chrzestnych. Rodzice mogą wybierać dowolny termin przystąpienia dziecka do Pierwszej Komunii, na jakiejkolwiek Mszy Świętej uzgodnionej z proboszczem.

Rekomenduję indywidualne, rodzinne, przeżycie uroczystości komunijnej a we wrześniu przeżycie wspólnej uroczystości, nawet jeśli dziecko wcześniej już przystąpiło do Komunii indywidualnie.

Dla dzieci, które w maju przystąpią do Pierwszej Komunii, przymiarka do alb odbędzie się w niedzielę 18 kwietnia, po mszy Świętej o 11.00, w salce katechetycznej.

Każda wersja poprzedzona powinna być spotkaniem dziecka i rodziców z proboszczem. Na spotkania takie zapraszamy w piątki 16 i 23 kwietnia, od 16.00 lub w soboty 17 i 24 kwietnia, od 8.12. Proszę od poniedziałku o telefoniczne uzgadnianie terminów z proboszczem. Jak nie odbierze, to oddzwoni – 501 231 895

Tace z ostatniego czasu:

Niedziela palmowa: 1.864 zł

Wielki Czwartek: 382,50 zł

Wielki Piątek: 623,50 zł (przekazujemy ofiary na pomoc Kościołowi w Ziemii Świętej)

Wigilia Paschalna 917 zł

Niedziela 2.240 zł

Poniedziałek zł 1.537 (przekazujemy na seminarium)

Czytajmy Gościa Niedzielnego.

Intencje mszalne 12 – 18 IV 2021

Poniedziałek

7.30 – + Irena Nowicka (od uczest. pog.)

18.00 – + Ewa Zaręba

Wtorek

7.30 – + Marek, Józefa i Władysław Łada

18.00 – + Hanna Piekarzewska (6 rocz. śm.), Irena i Wacław Częścik

Środa

7.30 – + Tadeusz Winnicki (od uczest. pog.)

18.00 – + Adam Sieńkowski, Kazimiera i Tadeusz, Genowefa, Helena i Aniela Rulscy

Czwartek

7.30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Gabrieli

18.00 – + Walentyna i Józef Nożewscy

Piątek

7.30 – + Mieczysław Komorowski (2 miesiące po śmierci)

18.00 – + Bogdan Brodowski (4 rocz. śm.)

Sobota

7.30 – + Krystyna Orłowska (od uczest. pog.)

18.00 – + Apolonia, Bronisław, Remigiusz Grąbczewscy, Helena, Antoni i Wiktor Ślubowscy, zmarli z rodziny Grąbczewskich i Ślubowskich

Niedziela

7.30 – + Aniela i Władysław Kamińscy

9.00 – + Irena i Edmund Góreccy, Janina i Wacław Żbikowscy

10.00 – + Henryk Suchecki (od uczest. pog.)

11.00 – w int. dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Waldemar, Czesław i Genowefa Ciosek

Modlitwa 

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” J 6,51