Ogłoszenia – I Niedziela Adwentu

30 listopada 2014

Zaczęliśmy Adwent. Można go podzielić na dwie części: najpierw kieruje naszą uwagę na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, a następnie przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, podczas których czcimy pierwsze przyjście Chrystusa między ludzi. Jest to więc czas świętego i radosnego oczekiwania.

W adwencie odprawiać będziemy Msze Święte o NMP, czyli roraty. W poniedziałek, środę i piątek o 7.30. We wtorek, czwartek i sobotę o 17.00. W czasie rorat zapalamy udekorowaną świecę roratnią – symbol Maryi.

W tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Rano adoracja i Msza Święta o 9.15. Tego dnia odwiedzimy chorych.

Zapraszamy wszystkie dzieci z naszej parafii na spotkanie z prawdziwym świętym Mikołajem. Niezwykły gość odwiedzi nasz kościół 6 grudnia, czyli w sobotę po Mszy św. o 17.00. Najpierw poznamy życiorys św. Mikołaja, a później nasz gość będzie rozdawał dzieciom drobne upominki. Całość będzie przeplatana wierszykami i piosenkami w wykonaniu scholi dziecięcej.

Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Nie będzie (wyjątkowo) dłuższej adoracji po Mszy Świętej o 9.15. Po Mszy Świętej o 9.15 i po sumie nabożeństwo.

Za tydzień o 15.00 zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji trzeźwości. Zapraszamy wszystkich a szczególnie tych, którzy mają w rodzinie problem z nietrzeźwością bliskich i wszystkich, którym sprawa trzeźwości leży na sercu.

Za tydzień, 7 grudnia kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Znowu obie grupy spotkają się w kościele, po Mszy św. o 9.15. Pamiętajcie drodzy kandydaci o zabraniu ze sobą zaliczki na rekolekcje. Czas opróżnić skarbonki, które zapełnialiście od września.

Wspólnota Wojsko Gedeona i Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Winnicy organizują zbiórkę zabawek pod hasłem „Podziel się misiem”. Od tej niedzieli przez cały adwent będzie można przynosić zabawki (nowe lub używane, ale w dobrym stanie) do kościoła lub naszego gimnazjum, gdzie będą ustawione specjalne pojemniki. Później przekażemy je potrzebującym dzieciom. Niech to będzie nasza jałmużna na tegoroczny adwent.

Na stoliku za ławkami leżą bezpłatne egzemplarze gazety „Dobre Nowiny”. Numer poświęcony jest bł. Karolinie Kózkównie.

Naprawiliśmy skradzione rynny spustowe.

Rekolekcje w naszej parafii odbędą się w dniach 11-14 grudnia. Porządek nabożeństw jak w ostatnie rekolekcje. Rekolekcje poprowadzi zespół osób – świeckich misjonarzy ze wspólnoty Przymierze Miłosierdzia i ojciec dominikanin. Pamiętajmy, by być każdego dnia na rekolekcjach. Rekolekcje to nie tylko zaliczenie spowiedzi. Rekolekcje to duchowe ćwiczenia, które trwają nie jeden, nie dwa, nie trzy tylko cztery dni.

Wydaliśmy nowy numer gazety Nasza Winnica – z planem rekolekcji. Proszę kolporterów, by po Mszy Świętej odebrali gazetki dla swoich rejonów. Gdyby ksiądz był zajęty w kancelarii to proszę o samodzielność – odliczenie sobie potrzebnych gazet i zaznaczenie na liście. Proszę też, by zgłaszali się nowi kolporterzy – zwłaszcza tam, gdzie kolportera jeszcze nie ma. Gdy dojdzie do nas gazeta – przeczytajmy ją. W dużej części poświęcona jest ona wspólnocie, która prowadzić będzie u nas rekolekcje.

Pani organistka zaprasza po opłatki do organistówki po każdej mszy św. i w tygodniu rano i wieczór po mszy świętej. Opłatek nabyty u organistki jest symbolem jedności z całą wspólnotą parafialną i podziękowaniem za całoroczną pracę.

Intencje mszalne  – 1 – 7 XII 2014

Poniedziałek

7.30 – + Janina Pniewska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Bogusław Kamiński (od uczest. pogrzebu)

Wtorek

7.30 – + Genowefa Grzelewska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Sylwester Górecki (od uczest. pogrzebu)

Środa

7.30 – + Michał

17.00 – + Waleria Jasińska (od uczest. pogrzebu)

Czwartek

7.30 – + Piotr Kamiński (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Stefan i Halina Podlasińscy

Piątek

7.30 – + Zygmunt Kornacki (od uczest. pogrzebu)

9.15 – w intencji wiadomej Bogu

17.00 – + Janina Zalewska

Sobota

7.30 – + Sabina Maciątek (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Józef Bieliński (20 rocz. śmierci), Apolonia Bielińska, Aleksander Kisiel

Niedziela

7.30 – + Kazimiera Jakułowska, Józef Jaskułowski

9.15 – + Leon Wierzbicki, Sabina, Kazimierz i Lech Wierzbiccy

12.00 – za parafian

15.00 – + Jan, Henryka Warda, Karolina i Piotr Kurpiewscy

 

Modlitwa

W intencji naszej parafii, synodu płockiego: K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, kto w Niego wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. / Jan 3,16