Ogłoszenia – 6. Niedziela Zwykła

14 lutego 2021

Na Mszach Świętych podajemy tylko najważniejsze ogłoszenia i nie czytamy intencji. Całość ogłoszeń na tablicach ogłoszeń i w Internecie.

Do odwołania obowiązuje nowy niedzielny porządek nabożeństw: Msze Święte o: 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 15.00. Kościół nasz, w ograniczeniach, może pomieścić 40 osób. Oznacza to ok. 1-2 osoby w ławce. Transmitujemy Msze Święte o 9.00 i 11.00

W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Msze Święte tego dnia, z posypaniem głów popiołem, o 7.30, 9.15 i 17.00.

Na stoliku za ławkami wyłożona jest księga trzeźwości. Zachęcamy do decyzji przeżycia bez alkoholu Wielkiego Postu lub dłuższego czasu.

W czwartek, po wieczornej mszy Świętej, godzinna adoracja.

W piątki Wielkiego Postu droga krzyżowa o 15.00 dla dzieci i o 16.30 dla wszystkich.

Gorzkie żale śpiewać będziemy w niedziele o godz. 15.00. Potem Msza Święta.

Kolejny Wieczernik Winnicki odbędzie się 25 lutego.

Rekolekcje w naszej parafii odbędą się w dniach 4-7 marca.

Informacje o przygotowaniu do bierzmowania znajdziemy na stronie internetowej. ZOBACZ

Na stoliku za ławkami znajdziemy małe foldery wprowadzające w kult św. Józefa. Zachęcamy do zapoznania się.

Ofiary złożone w ostatnim czasie:

Na tacę: 7 lutego – 1.461,71 zł

Ofiary kolędowe z ostatniej niedzieli 2.370 zł i ofiary na kościół 2.810 zł

Czytajmy Gościa Niedzielnego

Intencje mszalne 15 – 21 II 2021

Poniedziałek

7.30 – + Jerzy Chruściński (od ucz. pog.)

17.00 – + Zdzisłąw Bryśkiewicz (od ucz. pog.)

Wtorek

7.30 – + Stanisława Miłoszewska (1 rocz. śm.)

17.00 – + Teresa Figurska (32. rocz. śm.)

Środa

7.30 – + Marianna Komorowska (od ucz. pog.)

9.15 – + Zbigniew Borek

17.00 – w intencji wiadomej Bogu

Czwartek

7.30 – + Teresa Nasiorowska (od ucz. pog.)

17.00 – + Wiesław Kołakowski (od ucz. pog.)

Piątek

7.30 – + Grażyna Saraczyn-Piotrowska (od ucz. pog.)

17.00 – + Krystyna i Józef Karpińscy (rocz. śm.)

Sobota

7.30 – + Helena Osińska (od ucz. pog.)

17.00 – Jan Jaskulski, (66 rocz. śm.), Janina Jaskulska (4 rocz. śm.)

Niedziela

7.30 – + Janusz Lewandowski (od ucz. pog.)

9.00 – + Jadwiga Kamińska (od ucz. pog.)

10.00 – + Daniela i Franciszek Kiela

11.00 – w int. dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Janina Zaleska

Modlitwa 

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” J 6,51