Ogłoszenia – 5. Niedziela Zwykła

7 lutego 2021

Na Mszach Świętych podajemy tylko najważniejsze ogłoszenia i nie czytamy intencji. Całość ogłoszeń na tablicach ogłoszeń i w Internecie.

Do odwołania obowiązuje nowy niedzielny porządek nabożeństw: Msze Święte o: 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 15.00. Kościół nasz, w ograniczeniach, może pomieścić 40 osób. Oznacza to ok. 1-2 osoby w ławce. Transmitujemy Msze Święte o 9.00 i 11.00

Po Wieczerniku Winnickim zostały gazety, proszę je wziąć ze stolika za ławkami.

Dzisiaj Pierwsza Niedziela Miesiąca, po sumie nabożeństwo eucharystyczne.

Dzisiaj o 15.00 modlić się będziemy w intencji trzeźwości.

W czwartek, po wieczornej mszy Świętej, godzinna adoracja.

W sobotę o 16.00 Msza Święta i spotkanie rodziców i dzieci komunijnych. Jeśli ktoś przeżywa obawy związane z obecnością proszony jest o kontakt telefoniczny w proboszczem.

Wkrótce rozpoczniemy przygotowanie do bierzmowanie młodzieży, która zapisała się we wrześniu. W części będzie to przygotowanie internetowe, w części tradycyjne. Szczegóły za tydzień.

Zakończyliśmy kolędę, która przybrała formę 19 pielgrzymek proboszcza przez wioski, w sumie 230 km. Na stoliku za ławkami znajdziemy pakiety kolędowe – list kolędowy. Za tydzień będzie ostatnia okazja do złożenia ofiary kolędowej, za dwa tygodnie podsumowanie kolędy na kazaniu i w ogłoszeniach.

Ofiary złożone w ostatnim czasie:

Wieczernik Winnicki 220 zł

Na tacę: 31 stycznia – 1.411,11 zł

Ofiarowanie Pańskie: 307 zł

Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji: 1.681,90 zł

Ofiary kolędowe z ostatniej niedzieli 2.840 zł i ofiary na kościół 4.157 zł

Intencje mszalne 8 – 14 II 2021

Poniedziałek

7.30 – + Janina Lewandowska-Rucińska (od ucz. pog.)

17.00 – + Leszek Szczęsny (od ucz. pog.)

Wtorek

7.30 – + Barbara Fijałkowska (od ucz. pog.)

17.00 – + Dorota Kosewska (od ucz. pog.)

Środa

7.30 – + Sławomir Gogolewski (od ucz. pog.)

17.00 – + Marzena Przybysz (od ucz. pog.)

Czwartek

7.30 – + Maria Jóźwiak (od ucz. pog.)

17.00 – + Stanisława Kozakiewicz (od ucz. pog.)

Piątek

7.30 – + Jerzy Chruściński (od ucz. pog.)

17.00 – + Józef Suchta (21 rocz. śm.)

Sobota

7.30 – + Piotr Wybrański (od ucz. pog.)

17.00 – + Sabina, Józef i Andrzej Wiśniewscy

Niedziela

7.30 – + Ryszard Patrycy

9.00 – + Stefan Gemzała 4 r. śm.

10.00 – + Teresa Wóltańska (od ucz. pog.)

11.00 – w int. dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Ewa Miłoszewska (1 rocz. śm.)