Ogłoszenia – 4. Niedziela Zwykła

31 stycznia 2021

Na Mszach Świętych podajemy tylko najważniejsze ogłoszenia i nie czytamy intencji. Całość ogłoszeń na tablicach ogłoszeń i w Internecie.

Do odwołania obowiązuje nowy niedzielny porządek nabożeństw: Msze Święte o: 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 15.00. Kościół nasz, w ograniczeniach, może pomieścić 40 osób. Oznacza to ok. 1-2 osoby w ławce. Transmitujemy Msze Święte o 9.00 i 11.00

Po Wieczerniku Winnickim zostały gazety, proszę je wziąć ze stolika za ławkami.

Chorwację nawiedziło trzęsienie ziemi. Dzisiaj zbieramy ofiary do puszek na rzecz ofiar.

We wtorek Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze Święte o 7.30, 9.15 i 17.00. Na każdej Mszy Świętej poświęcenie gromnic.

W czwartek, po wieczornej mszy Świętej, godzinna adoracja.

W tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca. Rano adoracja do Mszy Świętej o 9.15. Nie będzie wyjazdu do chorych.

Przypominamy, by wzywać księdza do chorego zawsze ilekroć chory o to prosi. Szczególnie w niebezpieczeństwie śmierci.

Za tydzień Pierwsza Niedziela Miesiąca, po sumie nabożeństwo eucharystyczne. Za tydzień o 15.00 modlić się będziemy w intencji trzeźwości.

Przypominamy, że kolęda w tym roku przybiera formę pieszej pielgrzymki proboszcza przez wioskę, z propozycją rewizyty parafian w kościele. Szczegóły w ogłoszeniach z poprzednich tygodni.

W dzień kolędy zapraszamy do rodzinnej modlitwy w domach. Zapraszamy też do rewizyty w kościele. Na stoliku za ławkami znajdziemy pakiety kolędowe – list kolędowy.

W tym tygodniu kolęda:

Zbroszki były kolędowane spontanicznie w dniu 15 stycznia

Poniedziałek: Rębkowo, Górki Duże, Górki Baćki, Górki Witowice

Środa: Pawłowo i Glinice Wielkie

Ofiary złożone w ostatnim czasie:

Na tacę: 17 stycznia – 1.814,68 zł

Ofiary kolędowe z ostatniej niedzieli 5.140 zł i ofiary na kościół 6.730 zł

Intencje mszalne 1 – 7 II 2021

Poniedziałek

7.30 – + Hanna Podlaska (od ucz. pog.)

17.00 – + Feliks i Zenobia Tolak

Wtorek

7.30 – + Barbara Fijałkowska (od ucz. pog.)

9.15 – w intencji wiadomej Bogu

17.00 – + Krystyna Orłowska (od ucz. pog.)

Środa

7.30 – + Sławomir Gogolewski (od ucz. pog.)

17.00 – + Lech Korytkowski (1 rocz. śm.)

Czwartek

7.30 – + Maria Jóźwiak (od ucz. pog.)

17.00 – + Barbara Fijałkowska (od KŻR)

Piątek

7.30 – + Janina Jaskłowska (od ucz. pog.)

9.15 – w intencji wiadomej Bogu

17.00 – + Józef Suchta (21 rocz. śm.)

Sobota

7.30 – + Marian Chmielewski (2 rocz. śm.), Barbara, Aleksandra i Leon Chmielewscy

17.00 – + Krystyna i Eugeniusz Dymowscy, Bronisława, Wacław i Zygmunt Banulscy

Niedziela

7.30 – + Apolinary Banaszewski i Lucjan Bartczak

9.00 – + Wacław Rączka (2 rocz. śm.), rodzina Rączka i Komendarscy

10.00 – + Jerzy Chruściński (od ucz. pog.)

11.00 – w int. dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – W intencji trzeźwości