Ogłoszenia – 2. Niedziela Zwykła

17 stycznia 2021

Na Mszach Świętych podajemy tylko najważniejsze ogłoszenia i nie czytamy intencji. Całość ogłoszeń na tablicach ogłoszeń i w Internecie.

Do odwołania obowiązuje nowy niedzielny porządek nabożeństw: Msze Święte o: 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 15.00. Kościół nasz, w ograniczeniach, może pomieścić 40 osób. Oznacza to ok. 1-2 osoby w ławce. Transmitujemy Msze Święte o 9.00 i 11.00

Od przyszłego tygodnia wypominki będą przed godz. 9.00 i 12.00

W czwartek, po wieczornej Mszy Świętej, godzinna adoracja.

Wieczernik Winnicki będzie w przyszły czwartek – 28. stycznia

Za tydzień, w poniedziałek, proboszcz zaprasza do kościoła na Mszę Świętą w jego intencji, z okazji imienin. Nie będzie jednak, ze zrozumiałych względów, spotkania i świętowania na plebanii.

Zakończyliśmy drugi etap remontu wieży i rozliczenia z Ministerstwem. Całkowity koszt tych prac wyniósł 188 889,03 zł. Dotacja Ministerstwa to 90% całości – 170 000 zł, wkład własny parafii to 18 889,03 zł. Do zakończenia całości remontu wieży potrzeba nam etapu trzeciego – obliczanego na ok. 200 tys. złotych.

Przystąpiliśmy także do tworzenia projektu budowlanego na remont dachu kościoła. Powinna zostać dokonana konserwacja deskowania, poprawiona kalenica, wymieniona dachówka, w złym stanie jest konstrukcja więźby nad nawą boczną od strony plebanii i nad zakrystią. Przemurowania wymaga także sygnaturka.

Złożono Parafii propozycję kupna parafialnej działki – teren od rozebranej stodoły organistowskiej do ulicy Pułtuskiej. Z zamiarem zbudowania tam nowej siedziby naszej apteki oraz parkingu. W poniedziałek o 18.00 zbierze się Parafialna Rada Gospodarcza, by ustosunkować się do tej propozycji. Zapraszam też wszystkich do wyrażenia swojej opinii (zpm@natan.pl) – nie tylko w kwestii zgody lub jej braku, ale szerzej, w kwestii pomysłów na wykorzystanie tego terenu.

Ofiary złożone w ostatnim czasie:

Na tacę: 10 stycznia – 1.648 zł

Ofiary kolędowe z ostatniej niedzieli 4.031 zł i ofiary na kościół 5.950

Przypominamy, że kolęda w tym roku przybiera formę pieszej pielgrzymki proboszcza przez wioskę, z propozycją rewizyty parafian w kościele. Szczegóły w ogłoszeniach z poprzednich tygodni.

W dzień kolędy zapraszamy do rodzinnej modlitwy w domach. Zapraszamy też do rewizyty w kościele. Na stoliku za ławkami znajdziemy pakiety kolędowe – list kolędowy.

Ofiary kolędowe i na kościół możemy składać do przezroczystej urny na stoliku za ławkami w każdą niedzielę stycznia i pierwszą niedzielę lutego. Do złożenia ofiary potrzebne jest spełnienie trzech warunków – trzeba mieć, trzeba chcieć i powinno to sprawiać radość. Jeśli jakiś warunek jest niespełniony zabrania się składania jakichkolwiek ofiar.

W tym tygodniu kolęda:

Poniedziałek: Bielany, Gnaty Wieśniany część 1

Środa: Gnaty Wieśniany część 2

Piątek: Stare Bulkowo, Nowe Bulkowo, Skarżyce

Intencje mszalne – 18 – 24 I 2021

Poniedziałek

7.30 – + Piotr Plicha (gregorianka)

17.00 – + Franciszek Górecki, Jadwiga, Rodzice Góreccy

Wtorek

7.30 – + Henryka Popowska

17.00 – + Piotr Plicha (gregorianka)

Środa

7.30 – + Piotr Plicha (gregorianka)

17.00 – o Boże bł. i wszelkie łaski dla Marty Melnickiej w 95 rocz. urodzin

Czwartek

7.30 – + Zenobia Kulesza (od ucz. pog.)

17.00 – + Piotr Plicha (gregorianka)

Piątek

7.30 – + Piotr Plicha (gregorianka)

17.00 – + Katarzyna Głowacka (2 rocz. śm.)

Sobota

7.30 – W 22 rocznicę ślubu Anny i Grzegorza

17.00 – + Piotr Plicha (gregorianka)

Niedziela

7.30 – + Piotr Plicha (gregorianka)

9.00 – + Lucjan Zawadzki (4 rocz. śm. )

10.00 – + Sławomir Gogolewski (od ucz. pog.)

11.00 – w int. dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Adam i Jerzy Pawleński

Modlitwa 

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” J 6,51