Ogłoszenia – 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim

3 stycznia 2021

Na Mszach Świętych podajemy tylko najważniejsze ogłoszenia i nie czytamy intencji. Całość ogłoszeń na tablicach ogłoszeń i w Internecie.

Do odwołania obowiązuje nowy niedzielny porządek nabożeństw: Msze Święte o: 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 15.00. Kościół nasz, w ograniczeniach, może pomieścić 40 osób. Oznacza to ok. 1-2 osoby w ławce. Transmitujemy Msze Święte o 9.00 i 11.00

W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), święto nakazane – porządek Mszy Świętych niedzielny. Na każdej Mszy Świętej poświęcenie kredy i kadzidła. Ofiary, które złożymy biorąc kredę i kadzidło są naszym podziękowaniem za pracę p. kościelnego.

W czwartek, po wieczornej Mszy Świętej, godzinna adoracja.

Dzisiaj pierwsza Niedziela Miesiąca, po sumie adoracja.

Dzisiaj, o 15.00, modlimy się w intencji trzeźwości.

Zaczęliśmy kolędę. W tym roku przybiera ona formę pieszej pielgrzymki proboszcza przez wioskę, z propozycją rewizyty parafian w kościele.

Przypominamy: Proboszcz pieszo uda się na wioskę, pieszo ją z modlitwą przejdzie i pieszo wróci. Nie będzie wchodził do domów. Jeśli go spotkamy, proszę go pozdrowić, ale nie zapraszać do środka, nie karmić i nie proponować podwiezienia.

W dzień kolędy zapraszamy do rodzinnej modlitwy w domach. Zapraszamy też do rewizyty w kościele – niekoniecznie pieszej i niekoniecznie dokładnie w dzień kolędy. Kościół jest otwarty pomiędzy ranną i wieczorną Mszą Świętą. Proszę się pomodlić w osobistych intencjach, w intencji rodziny, wioski, parafii i Kościoła. Dobrze jeśli nawiedzenie połączone będzie z udziałem we Mszy Świętej.

Na stoliku za ławkami znajdziemy pakiety kolędowe. Przedstawiciela rodziny prosimy o wzięcie pakietu do domu. Znajdziemy w nim kolędowy list proboszcza, pamiątkową książeczkę oraz koperty, które można wykorzystać, jak w poprzednich latach, do złożenia kolędowej ofiary i ofiary na kościół.

Ofiary kolędowe i na kościół możemy składać do przezroczystej urny na stoliku za ławkami w każdą niedzielę stycznia oraz 6 stycznia. Koperty powinny być złożone anonimowo – proszę ich nie podpisywać.

Do złożenia ofiary potrzebne jest spełnienie trzech warunków – trzeba mieć, trzeba chcieć i powinno to sprawiać radość. Jeśli jakiś warunek jest niespełniony zabrania się składania jakichkolwiek ofiar.

W tym tygodniu:

Poniedziałek: Skorosze i Kamionna

Wtorek: Gnaty Szczerbaki

Czwartek: Poniaty Wielkie, Poniaty Cibory, Skoroszki

Piątek: Glinice Domaniewo

Sobota: Gnaty Lewiski

Przyjmujemy wypominki na przyszły rok. Możemy to zrobić za pomocą kopert, które znajdziemy na stoliku za ławkami lub w kancelarii.

Przyjmujemy także w kancelarii intencje na przyszły rok. Intencje można także zamawiać przez internet i przez internet złożyć ofiarę.

Intencje mszalne – 4 – 10 I 2021

Poniedziałek

7.30 – + Piotr Plicha (gregorianka)

17.00 – + Krystyna Orłowska (od ucz. pog.)

Wtorek

7.30 – + Janina Lewandowska-Rucińska (od ucz. pog.)

17.00 – + Piotr Plicha (gregorianka)

Środa

7.30 – + Piotr Plicha (gregorianka)

9.00 – + Zenobia Kulesza (od ucz. pog.)

10.00 – + Mieczysław Deuszkiewicz (od ucz. pog.)

11.00 – w int. dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Lech (12 rocz. śm.) i Krystyna Czubek

Czwartek

7.30 – + Stanisław Kamiński (1 rocz. śm.)

17.00 – + Piotr Plicha (gregorianka)

Piątek

7.30 – + Piotr Plicha (gregorianka)

17.00 – + Krzysztof Figurski (20. rocz. śm.)

Sobota

7.30 – + Piotr Wybrański (od ucz. pog.)

17.00 – + Piotr Plicha (gregorianka)

Niedziela

7.30 – + Rozalia i Stanisław Lusa, Stanisław Lusa )

9.00 – + Henryka Jankowska (7 rocz. śm.), Leon Jankowski (18 rocz. śm.)

10.00 – + Dorota Powichrowska (od ucz. pog.)

11.00 – w int. dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Piotr Plicha (gregorianka)