Katechezy dla narzeczonych

Katecheza dla narzeczonych, którzy zgłosili chęć zawarcia w tym roku, w naszej parafii, sakramentu małżeństwa odbędzie się 9 marca 2014 roku w sali katechetycznej, o godz. 17.00.

Tydzień później, w tym samym miejscu i o tej samej godzinie, spotkanie tych par z doradcą życia rodzinnego.