Karol Rzeczkowski finalistą…

Karol Rzeczkowski uczeń klasy IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie został finalistą XII edycji Konkursu ,,Księga nad Księgami” – Recytujemy Biblię.
Konkurs  skierowany był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych terenu województwa mazowieckiego.Konkurs odbył się 14 marca 2014r. w III Liceum Ogólnokształcącym im.M.Dąbrowskiej w Płocku.
Karol recytował List do Rzymian cały rozdział 12 i spośród reprezentowanych przez młodzież tekstów jury postanowiło przyznać mu I miejsce. Oprócz nagród rzeczowych Karol wygrał nagrodę główną – indeks na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydział Teologiczny  – kierunek teologia i religioznawstwo.
Karola do konkursu przygotowała p.Anna Jałmużna.
Relację i zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć [tutaj]