Kandydaci do bierzmowania

Kandydaci do bierzmowania – zadania

Spotkania w realu zawieszone, ale mamy Internet.

Wysłuchajcie uważnie Katechezy 6.

Katecheza 6
Grzech niszczy. Wszystko

http://akademiawiary.pl/b6 hasło: zbigniew1

 

Możecie też wrócić to wcześniejszych katechez, zwłaszcza jeśli potraktowaliście je nie dość solidnie.

Katecheza 1
Cztery kroki do Miłości!

http://akademiawiary.pl/b1 hasło: ania12

Katecheza 2
Bóg mówi – słuchaj Go

http://akademiawiary.pl/b2 hasło: karol5

Katecheza 3
Mów do Niego (modlitwa)

http://akademiawiary.pl/b3 hasło: karolina2

Katecheza 4
Dotknij Go (sakramenty)

http://akademiawiary.pl/b4 hasło: justyna2

Katecheza 5
Jego Miłość jest inna

http://akademiawiary.pl/b5 hasło: piotr4