Dom kultury – Zgłoszenie sponsora / wolontariusza / ambasadora dobrej woli

Chętnych do wsparcia Domu Kultury – Winnica prosimy o:

1. Przeczytanie 13. numeru gazety [kliknij]

2, Przeczytanie kazania [kliknij]

3. Przeczytanie ogłoszeń [kliknij]

4. Zapoznanie się z deklaracją [kliknij]

Przekonanych do idei zapraszamy do złożenia deklaracji w kancelarii parafialnej lub przesłanie jej pocztą.