Kategoria

kazania

Daj się dotknąć

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); Rdz 14,18-20; Ps 110, 1-4; 1 Kor 11,23-26; J 6,51; Łk 9,11b-17; Winnica 30 maja 2013 roku.

Tnij mieczem – raz i dwa

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski; Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13,18-20; Kol 1,12-16; J 19,27; J 19,25-27; Winnica 3 maja 2013 roku.