Kategoria

kazania

Złoto i słoma

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego; 1Krl 8,22-23.27-30; 1Kor 3,9b-15 (oryginalna propozycja kończy się na wersecie 11.); Mt 16,13-19; Winnica 27 października 2013 roku.

Nie mów do widzenia

XXIII niedziela zwykła, C; Mdr 9,13-18b; Ps 90,3-6.12-14.17; Flm 9b-10.12-17; Ps 119,135; Łk 14,25-33; Winnica 8 września 2013 roku.

Pycha i pokora

XXII niedziela zwykła, C; Syr 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4-7.10-11; Hbr 12,18-19.22-24a; Mt 11,29ab; Łk 14,1.7-14; Winnica 1 września 2013 roku.

Nie bądź głupi!

XVIII niedziela zwykła, C; Koh 1,2;2,21-23; Ps 95,1-2.6-9; Kol 3,1-5.9-11; Mt 5,3; Łk 12,13-21; Winnica 4 sierpnia 2013 roku.