Kategoria

Kazania proboszcza

Cóż mamy czynić?

III Niedziela Adwentu, B; (So 3,14–18a); (Iz 12,2–3,4bcd,5–6); (Flp 4,4–7); Aklamacja; (Łk 3,10–18); Winnica 12 grudnia 2021.

Puste beczki

1. Niedziela Wielkiego Postu, B; (Rdz 9,8-15); (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9); (1 P 3,18-22); Aklamacja (Mt 4,4b); (Mk 1,12-15); Winnica 21 lutego 2021.

Wszyscy cię szukają!

V Niedziela Zwykła, B; (Hi 7,1-4.6-7); (Ps 147A,1-2.3-4.5-6); (1 Kor 9,16-19.22-23); Aklamacja (Mt 8,17); (Mk 1,29-39); Winnica 7 lutego 2021.
1 2 3 9