Kategoria

Kazania gości

Dni spowiedzi 1

W II niedzielę Wielkiego Postu przygotowywał nas do dobrego przeżycia spowiedzi ks. dr Przemysław Sawa, który w maju poprowadzi u nas misje.