Bierzmowanie 2021

Ważne informacje

Uroczystość bierzmowania odbędzie się we wrześniu tego roku.

Wcześniej, do wakacji, każdy z kandydatów, który zgłosił się do bierzmowania i indywidualnie pracował nad programem przygotowania – materiały z kościoła + katechezy wideo, powinien spotkać się z proboszczem w celu wspólnego ocenienia wiedzy, motywacji i wiary kandydata.

Spotkania kandydaci umawiają telefonicznie 501 231 895 lub osobiście z proboszczem.

Dni przeznaczone na spotkania to piątki. Jeśli to będzie niemożliwe także inne dni. Każde spotkanie potrwa około 20-30 minut. Będzie rozmowa na temat kolejnych tematów katechez, wiary i motywacji kandydata.

Nie chodzi o egzamin, ale wspólne poszukiwanie najlepszej drogi dla kandydata.

Proszę o poważne potraktowanie tych spotkań. Jeśli z jakiś przyczyn przygotowanie zostało „zawalone”, to lepiej powiedzieć o tym otwarcie i raz jeszcze je przeżyć, w normalniejszych (mamy nadzieję) warunkach.

Na spotkania przynosimy komplet uzupełnionych materiałów do osobistej pracy.