Bierzmowanie 2019 – sprawy organizacyjne

Kilka przypomnień i spraw organizacyjnych

Próby przed bierzmowaniem

10 i 11 czerwca 2019, godz. 18.30, na drugą próbę przychodzimy ze świadkami

Spowiedź przed bierzmowaniem

12 czerwca, godz. 18.30

Uroczystość Bierzmowania

13 czerwca 2019, godz. 17.00

Po bierzmowaniu bierzmowani, świadkowie i księża zaproszeni są na kolację do sali Belle Epoque (sala weselna na Pułtuskiej)

W niedzielę 9 czerwca proszę dostarczyć kartkę, a na niej:

  • swoje imię i nazwisko
  • imię z bierzmowania (wybieramy patrona)
  • imię i nazwisko świadka (dorosła osoba, prowadząca życie wiary)
  • jeśli na kolację chcemy zaprosić dodatkowe osoby to piszemy ich imię i nazwisko oraz kim jest dla nas, za dodatkowe osoby prosimy o składkę w wysokości 35 zł od osoby