Na wniosek członków parafialnej rady duszpasterskiej i parafialnej rady gospodarczej zwołane zostaje wspólne spotkanie obu rad na sobotę (12 IV 2014), godz. 19.00, w parafialnym domu kultury – starym wikariacie.

Proszę, by członkowie rad, mimo krótkiego czasu zapowiedzi, dołożyli starań, by być obecnymi na spotkaniu.

Proboszcz