Miesiąc

kwiecień 2015

Chrystus, życie nasze

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego; Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; 1Kor 5,7b-8a; J 20,1-9; Winnica 5 kwietnia 2015 roku.

Wykonało się

Kazanie wygłoszone w czasie Liturgii Męki Pańskiej – Wielki Piątek 2015 przez ks. Krzysztofa Drzazgowskiego.

Naucz się służyć

Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej, Wj 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-18; 1Kor 11,23-26; J 13,34; J 13,1-15; Winnica 2 kwietnia 2015 roku.

Nie bądź przymuszony

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, B; Mk 11,1-19 lub J 12,12-16, Iz 50,4-7: Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 2,8-9; Mk 14,1-15,47; Winnica 29 marca 2015 roku.