Miesiąc

Sierpień 2014

kazania

Ten serwis zawiera tylko cząstkę kazań (takze kazań wideo) ks. Zbigniewa Pawła Maciejewskiego.

Kazanie – 2014.07.06

Kazanie wygłoszone w naszym kościele 06 lipca 2014 roku przez ks. dra Marka Wilczewskiego. Świadectwo życia i śmierci ks. Piotra Błońskiego.