Strona główna

Co naprawdę
powiedział Symeon?

Upadek i powstanie

Kazania

Zmień myślenie

III Niedziela Zwykła, B; Jon 3,1-5.10; Ps 25,4-9; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,15; Mk 1,14-20; Winnica 25 stycznia 2015 roku.

Przygotowanie

Kazanie ks. Krzysztofa Drzazgowskiego na II niedzielę zwykłą. Z cyklu kazań poświęconych zrozumieniu i właściwemu przeżywaniu Mszy Świętej.

Zobacz niebo…

Niedziela Chrztu Pańskiego, B; Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-10; Dz 10,34-38; Mk 9,7; Mk 1,6b-11; Winnica 11 stycznia 2015 roku.
1 2 3 17

Inne

1 2 3 12