Strona główna

Co naprawdę
powiedział Symeon?

Upadek i powstanie

Ogłoszenia

1 2 3 19

Kazania

Słowo z mocą

XXIX niedziela zwykła, A, Iz 45,1.4-6; Ps 96,1.3-5.7-10ac; 1Tes 1,1-5b; Mt 12,21; Mt 22,15-21; Winnica 19 października 2014 roku. Chcę dziś mówić o słowie z mocą.... Czytaj dalej...

Zbudujemy dom

XXVI niedziela zwykła, A, Ez 18,25-28; Ps 25,4-9; Flp 2,1-11; J 10,27; Mt 21,28-32; Winnica 28 września 2014 roku. Przed tygodniem trzy dni spędziłem w diecezji... Czytaj dalej...

On ciągle szuka

Kazanie ks. Krzysztofa wygłoszone 21 września 2014. XXV Niedziela Zwykła, A W kazaniu nawiązuje do tego świadectwa: www.wyrwanizniewoli.pl — Kochaj i Walcz
1 2 3 13

Inne

1 2 3 10