Strona główna

Co naprawdę
powiedział Symeon?

Upadek i powstanie

Ogłoszenia

Kazania

Kazanie odpustowe

Kazanie odpustowe 31 sierpnia 2014 głosił ks. dr Michał Zadworny, wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku.

Przepasz swoje biodra

Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, Jr 1,17-19; Ps 71,1-6.15.17; Mk 5,10; Mk 6,17-29; Winnica 29 sierpnia 2014 roku. Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach Domowego... Czytaj dalej...

Miecze na lemiesze

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5; Ps 48,2-3.9-11.13-15; Ga 4,4-7; Łk 1,28; J 2,1-11; Winnica 26 sierpnia 2014 roku. Dzień modlitwy za... Czytaj dalej...

Kazanie 24 VIII 2014

Ostatnie kazanie ks. Adama w naszej parafii. 24 VIII 2014 XXI niedziela zwykła, czytania: Iz 22,19-23; Ps 138,1-3.6.8; Rz 11,33-36; Mt 16,18; Mt 16,13-20

Inne

Zmiana wikariusza

Decyzją Księdza Biskupa Piotra Libery ks. Adam Gnyp. po pięciu latach pracy w naszej parafii, zostaje przeniesiony do Glinojecka. Najbliższa niedziela będzie jego ostatnią w naszej... Czytaj dalej...