Strona główna

Wiara...

...to nie tatarski jasyr

Co naprawdę
powiedział Symeon?

Upadek i powstanie

Ogłoszenia

Kazania

Znalazłem Dawida

Msza Wieczerzy Pańskiej, Wj 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-18; 1Kor 11,23-26; J 13,34; J 13,1-15; Winnica 17 kwietnia 2014 roku. Człowieka kształtuje życie. To, czego doświadcza, to, kogo... Czytaj dalej...

Inne

Na wniosek członków parafialnej rady duszpasterskiej i parafialnej rady gospodarczej zwołane zostaje wspólne spotkanie obu rad na sobotę (12 IV 2014), godz. 19.00, w parafialnym... Czytaj dalej...