Strona główna

Co naprawdę
powiedział Symeon?

Upadek i powstanie

peregrynacja obrazu

[kliknij i zobacz]

Kazania

Chrystus, życie nasze

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego; Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; 1Kor 5,7b-8a; J 20,1-9; Winnica 5 kwietnia 2015 roku.

Wykonało się

Kazanie wygłoszone w czasie Liturgii Męki Pańskiej – Wielki Piątek 2015 przez ks. Krzysztofa Drzazgowskiego.
1 2 3 20

Inne

1 2 3 13